Hướng dẫn chơi Taric hỗ trợ mùa 6
Th430

Hướng dẫn chơi Taric hỗ trợ mùa 6

Hướng dẫn chơi Taric ở vị trí hỗ trợ, bao gồm cách tăng kỹ năng, lên trang bị, phân tích lối chơi, phân tích các kèo đấu của Taric ở đường dưới.

Xem thêm
Hướng dẫn chơi Thresh vị trí hỗ trợ
Th724

Hướng dẫn chơi Thresh vị trí hỗ trợ

Hướng dẫn chơi Thresh hỗ trợ, cách tăng bảng bổ trợ Thresh, hướng dẫn chơi Thresh đầu giữa và cuối trận, cách lên trang bị Thresh

Xem thêm