Hướng dẫn chơi Kled top mùa 6
Th807

Hướng dẫn chơi Kled top mùa 6

Khái quát về hướng dẫn chơi Kled vị trí đường trên, hướng dẫn chơi Kled top, hướng dẫn cách chơi Kled hiệu quả nhất khi đi top, cách lên đồ Kled top, chọn bảng ngọc và bảng bổ trợ cho Kled.

Xem thêm
Hướng dẫn chơi Graves top mùa 6
Th805

Hướng dẫn chơi Graves top mùa 6

Tổng qua về hướng dẫn cách chơi Graves top, Hướng dẫn cách chơi Graves top mùa 6, bảng bổ trợ Graves top, hướng dẫn cách chơi Graves hiệu quả khi đi top

Xem thêm
10 bảng ngọc top thông dụng mùa 6
Th713

10 bảng ngọc top thông dụng mùa 6

Một số bảng ngọc top dành cho tướng đấu sĩ hoặc đỡ đòn, hướng dẫn chọn bảng ngọc đi top cho các tướng tiêu biểu ở đường trên.

Xem thêm
Huớng dẫn chơi Ekko top mùa 6
Th703

Huớng dẫn chơi Ekko top mùa 6

Hướng dẫn chơi Ekko top, xây dựng cách chơi Ekko top, chọn bảng ngọc Ekko top, hướng dẫn nâng bảng bổ trợ Ekko top, chi tiết về cách lên đồ Ekko top

Xem thêm
Hướng dẫn cách chơi Lucian top mùa 6
Th630

Hướng dẫn cách chơi Lucian top mùa 6

Hướng dẫn cách chơi Lucian top, cách lên bảng ngọc ad Lucian để đi top, bảng bổ trợ lucian top, cách chơi Lucian hiệu quả khi đi top

Xem thêm
49 mẹo đi top mùa 6
Th616

49 mẹo đi top mùa 6

Mẹo đi top tổng quan và mẹo đi top cho từng vị tướng cụ thể, danh sách các tướng đi top mạnh trong meta game hiện tại mùa giải 6

Xem thêm